Две естетики 2001

Противопоставянето и общността на два коренно различни свята е в основата на авторовата концепция, породила тази изложба.

От една страна, природната естетика  със своите неповторими форми и образувания, а от друга – строгите  и стерилни сфери,  кубове,  конуси, цилиндри, плод на човешкото желание и умение. За разлика от естествените форми, те могат да бъдат възпроизвеждани отново и отново, да бъдат дублирани и мултиплицирани.

Тези два свята на формите и обемите изглеждат взаимно изключващи се, но въпреки всичко те могат да се допълват и съжителстват в хармония... В края на краищата едната естетика включва и поражда другата.

Всички тези кубове, сфери, цилиндри съществуват в природата, но човекът като мислещо същество е извлякъл и изчистил тези форми до абсолютния стерилитет, като по този начин се постига нова, коренно различна естетика.

В камъка това съжителство е най-разтърсващо. Затова и камъкът е в основата на тази визия...

Николай Нинов