Две сили 2002

Пасивна инертна природна даденост, облагородена от активна намеса, преднамерена и философски осмислена, бележи човешката претенция за възможна връзка, дори за съизмерване с вечното в природата. Така тази изложба дефинира отпечатъка.

Изложбата представя отпечатъка на човешкия дух върху природата. Отпечатъците носят геометрична форма, защото квадратът , кръгът и триъгълникът визуализират основата на рационалното човешко развитие.

Човекът се блазни да мисли, че развитието на духа е праволинейно, че той върви само напред и нагоре. Свързването на максимално материалната същност на камъка с максимално рационалното човешко посегателство в тази изложба е погледнато само абстрактно. По принцип то не съществува в такава откровено буквална форма - взаимно са  свързани човекът и природата.

Материалният отпечатък върху чистата природа от нематериалния дух е знак за еманация на силата на човешкото присъствие на земята. Отпечатващата материя /сила/ е нематериална като самия дух.

Съпоставянето на силите на двата свята води до прозрението, че всъщност силата на духа е рожба на чистата и вечна като камъка природа.

Представен е свършеният факт, а не процесът.

Образът  на тази изложба се търси в досега на материалния отпечатък върху чистата естествена природна материя, направен от  нематериалния дух, носещ силата  на цивилизацията. Духът, който е еквивалент на цялото човечество, носи в себе си силата на природата, но цивилизована и социализирана в определена рамка.

Свързването присъства като абстрактно понятие; физическият отпечатък, наложен от човешкия дух върху суровата природна материя, показва силата на същия този дух, въпреки че по някакъв начин отпечатъкът социологизира, рамкира, цивилизова, като целта може и да остава скрита , но си е винаги неизменна - човекът търси опора, за да не се изгуби в необятното, за да се съизмери с безкрая на времето и пространството.

Дълбоко философският смисъл не е търсен специално, макар че самата работа на човека с камъка винаги довежда до размисъл и обобщения.

Николай Нинов