Фосили 2011

Камъкът е вечен.

    А това е дърво. Било е дърво. То е на милиони години. Преди милиони години то е станало камък и така е дошло до нас. Не знаем какво е било като дърво, в какви условия е съществувало, кой е живял в сянката му...

Пред нас то е като камък. На милиони години.

   Ролята ми като човек и художник е да осмисля съществуването му днес. С цялото уважение към милионната му възраст деликатно да го адаптирам към окото на съвременната цивилизация, която е преходна и само миг от вечността на камъка. Но именно днес трябва да се съхрани уникалната му същност на милиони години вкаменяване. Това е възможно с помощта на съвременните технологии с очите и чувствителността на съвременния човек. И така дървото, станало камък, ще продължи да съществува в нов художествен образ, ще остане за дълго, вече приело в себе си и частица от човешкия дух.

   Това е същността на този артефакт - живял отдавна  дървесен вид, кристализирал за милиони години, станал камък, оформен в художествена творба.

   Това е мост от древността към съвремието, вече включил в себе си човешкия трепет, сила, творчески дух с надеждата, че ще продължи да означава безкрайността на времето и след хиляди и милиони години.

 

Николай Нинов

02. 2011 г. - Варна