Скулптура

Мащабите на природното около нас и в нас са над предела на възприемане и осъзнаване. Изкуството е този медиатор, който позволява на човека да се усети част от изначалното, извечното, безкрая. То е тази сила, завладяла твореца, която го доближава до необятното, която го връща в лоното на природното.