"Награди за съвременно българско изкуство на М-Тел 2008"