Ноември 2004

В рисуването има основополагащи понятия като композиция и конструкция. Върху тях  творецът гради цялото огромно разнообразие от изображения и внушения. Скулптурата като изкуство също се подчинява на тези естествени правила.

Художниците не се ограничават от общоприетите норми, но в настоящите работи обобщавам и разделям двете основи на изображението. От една страна, искам скулптурите да са съвършено ясни като самите абстрактни първооснови на обема, а от друга материалът налага едно разкрепостяване  от рамките на различните определения.

Николай Нинов