За нещото и нищото

ЗА НЕЩОТО И НИЩОТО

(Отново за отношението духовно-материално)

 

Мислим се за Нещо.

А в днешното ни консуматорско време все по-често сме изтъкани от нищо...

Нищо!

Нищо, защото духовните ценности са се обезценили, защото духовното изчезва.

Образът е нищо. Въздух. Нищо.

Нещото е стиропор - изкуствено, измислено, нетрайно.

Така е. Когато няма нищо, нещото е изместено от стиропор, силикон, пластмаса - изкуствени материи, бездуховни материи.

Нищото обаче е във формата на човешка фигура, съставена от таните, образуващи танграми - символ на изкривени, изместени, изчезващи същности.

Изрязани, таните композират форми на животни - предупреждение докъде можем да се върнем, изгубени в материалното и загърбили духовното...

 

НИКОЛАЙ НИНОВ 

Варна. 2012